Rosja deklaracja zgodności GOSTTR

Ekspertyza Higieniczna na terenie Unii Celnej

Ekspertnoje Zakluczenije (Ekspertyza Higieniczna) - w dowolnym tłumaczenie oznacza wniosek eksperta (ekspertyza). Dokument ten zastąpił Świadectwo Sanitarno Epidemiologiczne. Wydawane może być na producenta z Unii Celnej, na zagranicznego producenta oraz na importera. Ekspertyza musi być wystawiona na specjalnym arkuszu zabezpieczonym hologramem z obydwu stron.

Ekspertyza zawiera:
  • nazwę produkcji, dane o niej;
  • informację o producencie;
  • obszar zastosowania produkcji;
  • warunki eksploatacji;
  • sanitarno higieniczna charakterystyka produkcji;
  • zaświadczenie o zgodności produkcji z Jedynymi wymaganiami UC;
  • informacje o organie badawczym;
  • informacje o terminach badań i terminach wydania oceny;
  • dane o komisji badawczej, sprecyzowanie danych o osobach przeprowadzających badania.
Różnica pomiędzy dokumentami wynika z tego, iż Świadectwo Sanitarno epidemiologiczne wydawane było na 5 lat, z kolei dokument który je zastąpił - wystawiane jest bezterminowo, na kontrakt lub na produkt. Wniosek eksperta (Ekspertyza Higieniczna) jest dokumentem dobrowolnym, oznacza to, że producent sam decyduje czy jest potrzeba w posiadaniu takiego dokumentu na swoją produkcję. W praktyce wygląda to tak, że warto jednak mieć Ekspertyzę, gdyż może być ona wymagana przy odprawie celnej czy przy wprowadzeniu produkcji na rynek, jeśli wynikną wątpliwości co do jakości produktu.

Koniecznym jest przedstawienie Wniosku eksperta (Ekspertyzy Higieniczna) w przypadku, gdy zostało uszkodzone opakowanie w którym dany produkt jest transportowany czy będzie w późniejszym czasie przechowywany, jeśli pojawiły się informacje kompromitujące przewożoną produkcję, informacje odnośnie rozbieżności pomiędzy przewożoną produkcją a dokumentacją na nią. Niekiedy to właśnie organy celne wymuszają na producentach posiadanie dokumentu, uzasadniając to nieścisłościami czy wątpliwościami.

Ekspertyza Higieniczna obejmuje produkcję, która podlega kontroli sanitarno epidemiologicznej. Należą do niej wszystkie produkty żywnościowe, artykuły dziecięce, sztuczne materiały wykorzystywane w produkcji owych artykułów, urządzenia dla domowego użytku mających styczność z wodą pitną, kosmetyki i perfumeria, chemia gospodarcza, materiały budowlane i takie które się wykorzystuje w transporcie, materiały dla produkcji przedmiotów domowego użytku, ubrań i obuwia.

Istnieje tyle rodzajów Zakluczenija po to, by maksymalnie sprecyzować grupę produktów oraz wymogi odnośnie tych pozycji. Zarówno już nie obowiązujące Zaświadczenie Sanitarno epidemiologiczne jak i Ekspertyza, ma na calu ochronę zdrowia i życia konsumentów, bezpieczeństwa dzieci oraz wyodrębnienie tylko konkurencyjnych podmiotów na rynku.