Certyfikat TR TS Reglament Techniczny UC Certyfikacja na rynek Unii Celnej Certyfikacja zgodności CUTR

Certyfikat CUTR Unii Celnej to oficjalny dokument potwierdzający jakość produkcji, z zatwierdzonymi Reglameneten Technicznym, na terytorium Unii Celnej.

Certyfikat CUTR jest obowiązkowo wymagany do wwozu na obszar celny Białorusi, Federacji Rosyjskiej, Kirgistanu, Kazachstanu i Armenii przez służby celne, każdego z państw członkowskich. Celem było zniesienie technicznych przeszkód, takich jak obowiązkowa certyfikacja w handlu między trzema państwami, oraz zmniejszenie ilości obowiązkowych procedur technicznych, przy imporcie towarów na terytorium, oraz przy eksporcie towarów z terytorium Unii Celnej.

Certyfikat Unii Celnej CUTR jest obowiązkowo wymagany do wwozu na obszar celny Białorusi, Federacji Rosyjskiej, Kirgistanu, Kazachstanu i Armenii przez służby celne, każdego z państw członkowskich.

Celem było zniesienie technicznych przeszkód, takich jak obowiązkowa certyfikacja w handlu między trzema państwami, oraz zmniejszenie ilości obowiązkowych procedur technicznych, przy imporcie towarów na terytorium, oraz przy eksporcie towarów. Wydane certyfikaty EAC są rejestrowane w jednolitym rejestrze EAEU. Oprócz obowiązków związanych z certyfikacją EAC, potrzebny jest proces deklaracji EAC w celu potwierdzenia zgodności wyrobów z przepisami technicznymi państw członkowskich EAEU.
Certyfikat CUTR TS. (Reglament techniczny)

Certyfikat Unii Celnej może być używany do eksportu towarów do każdego państwa - Białorusi, Federacji Rosyjskiej, Kirgistanu, Kazachstanu i Armenii.

Certyfikat CUTR jest ważny także na terytorium każdego z tych państw. Dzięki temu każda firma, może eksportować swoje towary do każdego państwa, na podstawie jednego certyfikatu zgodności. Certyfikat Unii Celnej zastępuje międzynarodowe certyfikaty zgodności Rosji, Białorusi i Kazachstanu.

Certyfikaty Unii Celnej CUTR wydawane są na maksymalny okres 5 lat ważności.

Certyfikat EAC i deklaracja EAC są wymagane dla wszystkich produktów, które znajdują się na wspólnej liście produktów, które mają być certyfikowane w EAEU na mocy decyzji zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 620 od 07.04.2011. W przypadku produktów, które nie są wymienione, obowiązują krajowe przepisy dotyczące certyfikacji przy imporcie i sprzedaży.

Certyfikat Unii Celnej potwierdza wymogi bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej, oraz pozwala eksporterom i producentom, rozprzestrzeniać swoje towary na terytorium Unii Celnej.

Niestety Certyfikat ten nie może być używany zamiast Certyfikatów Zgodności Łączności, Certyfikatów Bezpieczeństwa Pożarowego, Świadectwa Państwowej Rejestracji oraz innych obowiązkowych lub dobrowolnych certyfikatów zgodności. Mimo to certyfikat zgodności Unii Celnej - jest najprostszym sposobem przedostania się, na rynek trzech państw jednocześnie.

W przypadku pytań lub niejasności prosimy o KONTAKT z naszymi Ekspertami, którzy udzielą kompletnej i kompetentnej informacji w zakresie uzyskania certyfikatu CUTR.

Typy Certyfikaty: Rosja Białoruś Kazachstan Ukraina

Certyfikat Zgodności GOST-R

Certyfikat Zgodności
GOST-R

Dokument, który potwierdza jakość wyrobu i zgodność z normami i wymogami jakości i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Jest odpowiednikiem standardu ISO9000.

deklaracja EAC

Deklaracja Zgodności Unii Celnej

Deklaracja zgodności TR jest dokumentem potwierdzającym zgodność produkcji z ustalonymi wymogami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa, zawartymi w regulaminach technicznych Rosji.

certyfikat TR

Zezwolenie ROSTECHNADZOR

Licencja pozwalająca na eksploatację maszyn i urządzeń w przemyśle z wysokim poziomem zagrożenia, takimi jak: przemysł atomowy, zakłady górnicze, bezpieczeństwo sieci elektrycznej i cieplnej.

certyfikat Unii Celnej

Świadectwo Rejestracji

Dokument ważny na terenie całej Unii Celnej (Rosja, Białoruś i Kazachstan). Jest wymagany tyklo dla ściśle określonych wyrobów i nie ma terminu ważności.

Deklaracaj TR

Certyfikat Bezpieczeństwa Pożarowego

Integralna część certyfikacji zgodności GOST-R, która potwierdza zgodność danych produktów z wymogami bezpieczeństwa pożarowego. Przepisy uzyskania certyfikatu określa Państwowa Straż Pożarna.

Certyfikat EAC

Certyfikat Unii Celnej

Dokument wystawiany w celu potwierdzenia jakości produkcji z zatwierdzonymi standardami na terytorium Unii Celnej.

certyfikat CUTR

Certyfikat Ukrsepro

Dokument, który potwierdza zgodność produkcji ze wszystkimi wymaganiami i normami obowiązującymi na terytorium Ukrainy. Wartość formalną Certyfikatu Ukrsepro można przyrównać do Certyfikatu ISO9000.

Świadectwo Sanitarne

Świadectwo Sanitarno-Higieniczne

Dokumentem potwierdzający zezwolenie na produkcję albo wwóz produktów, które odpowiadają zarówno normom higienicznym i przepisom sanitarnym FR.

powrót