Certifikát shody TR Technický reglement

 GOST-TR
 Certifikát shody TR
 Rusko Certifikační centrum
 Certifikátu GOST TR na sériovou výrobu
 Certifikát TR Technický reglement
 Certifikace GOST TR pro Rusko, Bělorusko a Kazachstán.

Certifikát TR Technický reglement
  HOME   tel. +48 51 508-92-94   |  Kontact  

Druh certifikace:


CERTIFIKACE GOST-R FAQ:  >> Zadejte své dotazy ZDE

Termíny a ceny:


O nás: 

News

From the 1 July 2012 the new technical regulations of the Customs Union.

Russian ministry expects to complete WTO talks by yr-end.

Russia will have to gradually raise the retirement age to 65 years, Deputy Finance Minister Sergei Shatalov said

Putin: activities of foreign bank branches in Russia should today be restricted.

Energy Resources - Russia to look for oil off Cuban coas.

Russia seeks German help to modernise economy.

Russian Prime Minister Vladimir Putin ordered on Tuesday to complete promptly the remaining 30% of contracts under the 2011 state arms procurement program.

2012.05.12 Vladimir Putin has signed the orders on Russias new cabinet, replacing three quarters of its members in what was promised to be a powerful impulse from new people.


Certifikát shody TR

Certifikát shody TR (Technický reglement GOST-TR).


Certifikát TR je dokument potvrzující shodu výrobků s technickým reglementem.
Technický reglement je dokument, který potvrzuje shodu zkoumaného materiálu s technickými normami, obecně přijatými v oboru vědy a techniky. Technické reglementy se v Rusku objevily v rámci reformy technických předpisů, která trvá od roku 2003, kdy vstoupil v platnost zákon "O technických předpisech". V technických reglementech jsou obsaženy povinné požadavky, týkající se vyráběných výrobků, což má za účel ochranu zdraví a života ruských obyvatel.

Certifikace shody s technickým reglementem je povinná. Reglement TR je základním dokumentem specifikujícím principy výroby a skladování, přepravy, likvidace a prodeje výrobků vytvořených v tuzemsku a také importovaných z jiných států. Certifikát TR je platný na území Ruské federace a nahrazuje doposud existující reglementy různého druhu.

Certifikát shody s technickým reglementem vydává akreditovaná Federální agentura pro technické regulace a metrologii, a samotná certifikace je dnes jednou z nejkomplikovanějších procedur.

Je nutné zdůraznit, že do rozsahu výroby, která podléhá povinné certifikaci ve věci technických předpisů, spadají nejen výrobky a služby, ale také zařízení, stavby a velké struktury. Veškeré tyto prvky by měly být vyráběny, využívány, skladovány, přepravovány a likvidovány podle norem, které jsou obsaženy v technických předpisech v rozsahu bezpečnosti. Dokument "technické reglementy" obsahuje popis zboží nebo objektů, a také předpisy o zkouškách a standardy forem a vzorů shody produktu nebo definovaného předmětu, v souladu s vlastnostmi prezentovanými výrobcem. Kromě toho je nutné poznamenat, že všechny požadavky týkající se technických předpisů uvedených v tomto dokumentu jsou právně závazné. V souvislosti s tím je pro každé vyrobené zboží, zařízení nebo vozidlo certifikát TR obligatorní a potvrzuje, že zkoumaný objekt splňuje všechny požadavky týkající se standardů.

Mezi jiné dokumenty, které jsou upraveny v zákonech, patří: Protipožární technické předpisy; Technické předpisy v rozsahu bezpečnosti výtahů; Technické předpisy v rozsahu bezpečnosti kolových vozidel; také jiné druhy technických předpisů upravujících výrobu, které se týkají obratu na území Ruské federace a upravují výrobní normy.

Co je cena za Certifikát shody TR
o bjednejte citace on-line ZDE>> Seznam dokumentů nezbytných pro získání Certifikát shody TR

 

 


Rusku Certifikační Centrum: USA, Canada, Germany, Japan, England, Italy, France, Turkiye, China, South Korea, India, Ukraine
Certification : GOST-TR : Certificazione in Russia : Certyfikacja w Rosji